Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

"Πες το στον μπαμπά"

J.J. Cale - Tell Daddy

J.J. Cale - Tell Daddy

 Lay your head on my pillow
Close your eyes like you do
And tell your Daddy
What's troubling you

Don't try to make it by yourself
You will need some help from someone else

If your day don't seem just right
So hard to get through the night
Tell your Daddy to help you through

Don't wait don't hesitate
Throw away your troubles and communicate
Let your Daddy help you through

If you take all that sadness to heart
And bear it all from the start
You'll need somebody to help you through

It don't matter where you go
If life's little luck don't seem to flow
Tell your Daddy, tell your Daddy
I'm here for you

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου