Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010


ΑΙΤΗΣΗ στην Εισαγγελία,δυνάμει του άρθρου 1532 εδ. γ του ΑΚ.Διαρκής ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
"για ένα αστέρι που μέσα του νυχτώνει".
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2010


Ανάρτησα το πρώτο μέρος από το ιστορικό της «ρίψεις στον Καιάδα» από το Δικαστικό σύστημα του μικρού μου γιου .

Άμεσα ανταποκρίθηκαν στην καταγγελία μου με e-mail ο «Συνήγορος» και το «Χαμόγελο του Παιδιού» με τηλεφώνημα .


Τους ευχαριστώ πολύ για την ευαισθησία τους.


Από το
2005 έχω επικοινωνήσει με τους παραπάνω αλλά και με κάθε οργάνωση, ίδρυμα, ΜΚΟ, Υπουργεία, μέχρι και την Γραμματεία Ισότητας, προσπαθώντας να βρω βοήθεια για τον γιό μου.

Η επιμέλεια που δόθηκε στην ψυχιατρικά ασθενή μητέρα και διαμονή μαζί της απειλούσε ( τότε ) σοβαρά την υγεία του παιδιού, και δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στην συμπεριφορά του.

Συζητώντας το πρόβλημα με νομικούς συμβούλους και υπεύθυνους , η κατεύθυνση που μου έδιναν ήταν αυτή της προσφυγής μου σε Εισαγγελέα ανήλικων.


6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2005

Υπέβαλα αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη» ( Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού )
και έγινε δεκτή.
(Αρ.Πρωτ. 13999/2005)


7 ΜΑΡΤΊΟΥ 2006

Απευθύνθηκα για πρώτη φορά στην Εισαγγελία Καβάλας, και περιληπτικά αναφέρθηκα σε αυτήν στο πρώτο μέρος της καταγγελίας μου.

Δυστυχώς το επίπεδο προστασίας της παιδικής ηλικίας και των Δικαιωμάτων του παιδιού μου, που επεφύλαξε η Εισαγγελία, δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί περιληπτικά.


Αντιθέτως, η συνεισφορά του «Συνηγόρου του Πολίτη» ( Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ) στην υπόθεση περιγράφεται με μια και μόνο λέξη: Παρηγορητική.


Γι΄ αυτόν τον λόγο, και για να μην τρέφει κανείς αυταπάτες για τον ρόλο Εισαγγελέων και άλλων δημοσίων υπαλλήλων αναρτώ τα έγγραφα..

(Βλέπε: ΑΙΤΗΣΗ στην Εισαγγελία,δυνάμει του άρθρου 1532 εδ. γ του ΑΚ.)


4 ΙΟΥΛΊΟΥ 2006

Με επιστολή του ο « Συνήγορος » με ενημέρωσε πως η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο βάση του νόμου 3094/2003 άρθρο 3,4.
( Αρ.Πρωτ.13999/2005/3 )

Όλοι τους σαν σύγχρονοι Πόντιοι Πιλάτοι ένιψαν τας χείρας των.

Αρνούμενος να βάλω την ζωή του παιδιού μου στο …αρχείο, ακόμα παλεύω με μόνη ελπίδα τον …από μηχανής θεό.


ΥΣ.

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας
(Φ092.22 / 4836)33. Το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη καθιερώθηκε με τον Νόμο 3094/2003. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα διαμεσολαβεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα ενός παιδιού, κατόπιν καταγγελίας, η οποία υποβάλλεται από ένα πολίτη, με στόχο την προστασία του παιδιού και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του / της. Εάν είναι αναγκαίο, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί με δική του / της πρωτοβουλία. Παράλληλα, το Τμήμα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο και την προώθηση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και της εθνικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των παιδιών, την ενημέρωση του κοινού, την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους άλλων θεσμών και την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων στην κυβέρνηση.
Παρακολουθήστε την Καταγγελία στην πηγαία Ιστοσελίδα.