Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Η "Γονική Αποξένωση" είναι πράξη βίας και κακοποίησης των παιδιών. Ψηφίστε!


Υποβολή αναφορών στην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών,
στα Ηνωμένα Έθνη Samantha Power και 24 άλλους.Ζητήστε από τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσει την Γονική Αποξένωση ως πράξη βίας και κακοποίησης των παιδιών.

Οι ειδικοί διαφόρων κλάδων προσδιόρισαν και καθόρισαν την Γονική Αποξένωση ως την μόνιμη πρακτική του ενός διαζευγμένου γονέα προς τον άλλο γονέα, για να καταστρέψει τη σχέση του στοχοποιημένου γονέα με τα παιδιά του ή της. Αυτό γίνεται συνήθως με την πρόθεση να αποκτήσουν οικονομικά οφέλη από το δικαστήριο.

Από το 1990, το έτος κατά το οποίο η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού τέθηκε σε ισχύ, η πιο ολέθρια μορφή της Γονικής Αποξένωσης έχει διεισδύσει στις παγκόσμιες κοινωνίες. Προκειμένου να συμμορφωθούν με τα ετήσια ψηφίσματα που προτείνονται από τις ΜΚΟ στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους κινήθηκαν, αναπτύχθηκαν και διατήρησαν διώξεις κατά των γονέων για να τους χωρίσουν από τα παιδιά τους. Αυτά τα ψηφίσματα έγιναν αποδεκτά ανεξήγητα και ποτέ δεν αμφισβητήθηκαν.

Οι υπηρεσίες προστασίας των παιδιών παίρνουν με απονιά τα παιδιά μακριά από τα σπίτια τους και τους γονείς τους, τους παππούδες και την οικογένεια κάτω από τις πιο παράλογες και ειδεχθείς δικαιολογίες, προκειμένου να τα δώσουν σε μακρινές κατοικίες και χώρους υιοθεσίας.

Αυτή η παράλογη σκληρότητα και η βιαιότητα θα πρέπει να σταματήσει τώρα!


 ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ...

United Nations Recognize #ParentalAlienation 

As #Violence And Abuse Against Children

 


Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ὅταν ἡ μάννα μισῇ τὸ …παιδί της!!!


Το παρακάτω κείμενο είναι  απόσπασμα της δημοσίευσης...

"Ὅταν ἡ μάννα μισῇ τὸ …παιδί της!!!"


Ἡ παρακάτω συνομιλία εἶναι ἀληθής.
Δὲν κόψαμε κάτι, δὲν προσθέσαμε κάτι.
Ἀφαιρέθησαν μόνον τὰ ὀνόματα, γιὰ λόγους εὐνοήτους.
Ἐὰν γνωρίζετε κάποιον ποὺ ἀντιμετωπίζει ἀνάλογα προβλήματα, νὰ τοῦ τὴν παρουσιάσετε..
Εἶναι τόσο μεγάλος ὁ εὐτελισμὸς αὐτῆς τῆς μάννας, ποὺ εἶναι νὰ λυπᾶσαι τὴν δυστυχία τῶν παιδιῶν της. Πιστεύω βαθύτατα πὼς ἤδη τὰ ἔχει καταστρέψει…
Καί δυστυχώς ΔΕΝ θὰ τὸ καταλάβη ποτέ τὶς μεγάλες εὐθύνες της!!!

    Μιὰ ἱστορία ἀπὸ δύο παιδιά, ποὺ βασανίζονται ………

Μητέρα μιλάει τηλεφωνικὼς μὲ τὸν ὀκτάχρονο γιό της:
Τὸ ὀκτάχρονο παιδὶ παίρνει τηλέφωνο τὴν μητέρα του…
    ντριν, ντριν, ντριν…


  - Μητέρα (ὀκταχρόνου παιδιοῦ): Ναί..
    - Παιδὶ : Καλὰ εἶσαι μαμά;
   - Μητέρα: Καλὰ εἶμαι. Ἐσύ; Γιατὶ ἔφυγες;
    - Παιδὶ : Ἔλα. Τί;

    - Μητέρα: Τίποτα δὲν θὰ σοῦ πῷ. Θέλεις κάτι πού πῆρες ἢ σὲ ἔβαλε αὐτός νά πάρῃς; Ἐὰν σὲ βάζει νὰ πάρῃς νὰ μὴν μὲ παίρνεις. Νὰ παίρνῃς μόνο ὅταν θέλῃς ἐσύ, Ἄκους;
    - Παιδὶ : Ναί.
    - Μητέρα:  Ὅταν σὲ ξαναβάλῃ αὐτός, νὰ μὴν μὲ ξαναπάρῃς.. Μόνον ὅταν θέλεις ἐσύ. Ἔτσι;… Ὡραία.
    - Παιδὶ : Ἔλα…
    - Μητέρα: Δὲν θέλω νὰ ἀκούγομαι ἐκεῖ πέρα.
    - Παιδὶ : Μὰ δεν ἔχω ἀνοιχτὴ ἀκροάση. Ἔλα…
    - Μητέρα: Τί; Δεν θέλω νὰ πῷ κάτι. Τί θέλεις νά σοῦ πῷ;
    - Παιδὶ : Τίποτα..
    - Μητέρα: Αὐτό, ἀκριβῶς.
    - Παιδὶ : Ἀκούω…
    - Μητέρα: Τί, ἀφοῦ δεν μπορεὶς να μιλήσεις.
   

 - Παιδὶ : Γράφω ἀντιγραφή…   
 - Μητέρα: Θὰ σὲ μάθει πολλὰ αὐτός… Ἐκεῖ ποὺ εἶσαι μαζύ του.. (ἐννοεῖ τὸν πατέρα τοῦ ὀκταχρόνου παιδιοῦ). Κακὰ πράγματα ὅμως, γιὰ ἐσένα. Ἀντιγραφή ,ἐ; Τέλος πάντων.., Πές μου τί θέλεις νά πῇς;
   

 - Παιδὶ : Τίποτα. Τί νά σοῦ πῷ;
    - Μητέρα: Τὸ ξέρω. Ἐσὺ ὅμως δὲν ἔπρεπε νὰ ἀκοῦς ἐκεῖνον (ἐννοεῖ τὸν πατέρα τοῦ ὀκταχρόνου παιδιοῦ), γιατὶ ἐκεῖνος δὲν σὲ μεγάλωσε, δὲν σὲ πόνεσε, δὲν σὲ πονάει, οὔτε σὲ ἀγαπάει…
    Σὲ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ φέρεσαι ἐσὺ σὲ μένα ἔτσι. Στὸ λέω νὰ τὸ ξέρῃς , γιατὶ πάντα στὴν ζωή μου, εἶμαι εἰλικρινής. Μοῦ ἀρέσει νὰ λέῳ τὴν ἀλήθεια, ἄκομα καὶ σὲ ἐσένα, ποὺ εἶσαι παιδί μου, μᾶλλον, προπάντων σὲ ἐσένα ποὺ  εἶσαι παιδί μου. Δὲν εἶσαι μωρὸ παιδάκι Δ*****, πλησιάζεις τὰ Ὀκτώ…
    Τὸ ξέρω ὅτι στήνει αὐτὶ δίπλα καὶ δὲν μπορεῖς νὰ μιλήσῃς. Τώρα δὲν θὰ σοῦ πῶ κάτι ἄλλο. Νὰ ξέρεις  ὅτι ἑγὼ σὲ ἀγαπάω, ἀλλὰ δυστυχῶς…. τέλος πάντων, δὲν θέλω νὰ σοῦ πῷ κάτι ἄλλο…

   

- Παιδὶ : Ναί. 
 - Μητέρα: Εἶδες, ἀκόμα καὶ στὴν γιορτή σού τὶ ἔκανε. Ἦρθε μέσα στὸν κόσμο, βγάζοντας ἀφρούς, νὰ σὲ πάρῃ ἀπὸ τὴν μάννα σου. Ἀπό ποιά;, ἀπὸ ἐμένα ποὺ σὲ εἴχα πάντα μόνον ἐγὼ καὶ ποὺ δὲν νοιάστηκε γιὰ ἐσένα ποτέ. Πάντα κύττταζε πῶς θὰ σὲ ξεφορτωθῆ. ‘Όταν ἐγὼ ἤταν νὰ πάῳ σὲ ἕναν γιατρὸ ἢ ἔνα κομμωτήριο καὶ ὄχι μόνο αὐτά, ὅταν ἤθελα νὰ λουστῷ,  ἐδῶ στὸ σπίτι καὶ δεν μποροῦσα ποὺ εῖχα ἐσᾶς (τὰ παιδιά) καὶ ἐσένα ἔλεγε, πὲς στὴν μάννα σου νὰ ἔρθῃι καὶ ἐρχόταν. Ἡ μάννα μου, μεγάλη γυναῖκα, ποὺ τὴν λὲς τώρα γριά…
    Γιατὶ οἱ ἄλλοι (παπποῦδες) δὲν ἤταν πουθενά, ποτέ. Ἐρχόταν ἡ μάννα μου, ποὺ ἤταν μεγάλη γυναῖκα καὶ ὁ ἀδερφός μου, γιὰ νὰ σᾶς κρατήσουν καὶ γιὰ νὰ σᾶς ἀπασχολήσουν, γιὰ νὰ λουστῷ ἐγώ, ποὺ ἤσασταν μικρά. Δὲν νοιάστηκε ποτέ, ἔπινε μπύρες μὲ τοὺς φίλους του, ἔπινε μὲ διάφορες, ἔκανε ὅ,τι γούσταρε καὶ ἐμένα μὲ βοηθοῦσαν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ τώρα ἐσὺ ἀντιμετωπίζεις ἔτσι.

    - Παιδὶ : Ἐντάξει, Ἐντάξει…

 
     -Παιδὶ : Ἐντάξει, Ἐντάξει ἀφοῦ θέλεις νὰ λὲς ψέμματα, νὰ τὰ λές…
    - Μητέρα: Ἐγώ λέω ψέμματα; Ποιός νομίζεις ὅτι μὲ βοήθησε ἐμένα, αὐτός;; (ὁ πατέρας τοῦ παιδίου καὶ ἐν διαστάσει σύζυγος).
    - Παιδὶ : Ναί.
    - Μητέρα: Αὐτός πού ἔρχεται καί σέ βουτάει ἀπό τό χέρι, τώρα πού μεγάλωσες, καί φεύγει; Ποῦ ἤταν ὅταν ἑγώ ἤθελα νά λουστῷ;;
    - Παιδὶ : ἑέ, τί;;
    - Μητέρα: ἐεε. Φώναζα τὴν μάννα μου καὶ τὸν ἀδερφό μου γιὰ νὰ λουστῷ, γιατὶ αὐτὸς γύριζε ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ.
    - Παιδὶ : Δούλευε.
    - Μητέρα: Σέ πρόσεξε ποτέ;
    - Παιδὶ : Γιατὶ δούλευε, γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦσε…
    - Μητέρα: Κάνεις μεγάλο λάθος, ὄχι, γύριζε, δὲν δούλευε. Μοῦ ἔλεγε ὅτι δούλευε, τοῦ ἐφτιαχνα τὸν σᾶκο του, μὲ τὰ ῥούχα τοτ τὰ καλὰ καὶ πήγαινε στὴν γκόμενα κι ἐμένα μὲ κορόιδευε ὅτι πήγαινε στὴν δουλειά καὶ ἔχω στοιχεῖα καὶ τὸ ἔχει παραδεχτεῖ καὶ ὁ ἴδιος…

 
    - Παιδὶ : Ναί, Ναί…
    - Μητέρα: Τί «Ναί, Ναί…»; Κάτσε νὰ σὲ κοροϊδεύῃ… Θέλεις τίποτα ἄλλο;
    - Παιδὶ : Ναί…
    - Μητέρα: Θὰ μὲ παρης μόνο ὅταν θέλῃς ἐσύ. Καὶ νὰ σοῦ πῇ νὰ πάρῃς, νὰ τοῦ πῇς «Δὲν θέλω νὰ πάρῳ». Ὅταν θέλῃς ἐσὺ θὰ παίρνης μόνον, ἀλλοιῶς δὲν θὰ τὸ σηκώνω, Δ*****.
    - Παιδὶ : Ναί…
    - Μητέρα: Γιατὶ σὲ χρησιμοποιεῖ… Τώρα θέλει νὰ μὲ παρακολουθῇ ἐμένα, νὰ βάζῃ τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ μὲ παρακολουθοῦν ἐμένα… Ποιός;;.. Ὁ ὑπόκοσμος. Ὁ ὑπόκοσμος θὰ παρακολουθήση ἐμένα..!!
    - Παιδὶ : Αὐτὰ ποὺ λὲς δὲν εἶναι ἀλήθεια καὶ τὸ ξέρεις. (Ἡ συνέχεια εἶναι βαρειὰ για ὅλους… Φανταστεῖτε πόσο, για μιᾷ παιδικῇ ψυχή….
    Ἡ ἐν λόγῳ μαννά, τὰ παραπάνω ποὺ ἔλεγε στο ὀκτάχρονο παιδὶ γιὰ τὸν πατέρα του, ἀκριβῶς τὰ ἴδια ἀνέφερε καὶ δήλωνε στους ὑπαλλήλους τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας, οἱ ὁποῖοι τὴν ἔκριναν ὑγιῆ καὶ μὲ καλὴ ψυχολογικὴ καταστάσῃ, ἱκανὴ νὰ ἔχῃ τὴν ἐπιμέλεια τῶν δύο τέκνων… Τὸ ἴδιο ἔκριναν καὶ οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης … Καὶ μάλιστα ἀπεφάνθησαν νὰ μὴν βλέπῃ ὁ πατέρας τὰ παιδιά του.

    Ἄραγε, ὑπάρχει κάτι περίεργο πίσω ἀπὸ αὐτές τις ἀποφάσεις;;
    Τελικά, τὰ παιδιὰ μπορεῖ νά τά σώσῃ κάποιος λειτουργός τῆς Δικαιοσύνης ἢ μόνον ὁ Θεός;;;
    Συνεχίζεται…………….)ΠΗΓΗΚυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Πατέρας μέ παιδί.


Ο Ηρακλής, ένας πατέρας που ζει και μεγαλώνει μόνος του τον γιό του,

παρουσιάζεται  στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.